Gå til forsiden.Den esoteriske - eller sjælelige - astrologi er særligt velegnet til at hjælpe bevidst åndeligt søgende mennesker til at finde frem til livets dybere mening og deres specielle tjeneste-arbejde. At finde frem til sit kald på Jorden er et meget væsentligt element i den sidste og korteste - men også sværeste - del af menneskets samlede inkarnationscyklus, som kaldes discipelskabets vej.

Esoterisk astrologi beskæftiger sig således med sjælens hensigt med inkarnationen, med discipelskab, sjælegrupper, bevidsthedsudvikling, indvielser og indvielsesprøver samt individuel og kollektiv karma.

Se yderligere information på Den astrologiske skole