Gå til forsiden.Center for Esoterisk Astrologi har til formål at udbrede kendskabet til klassisk og esoterisk astrologi, herunder esoterisk filosofi, psykologi, healing og beslægtede emner.

Centerets aktiviteter er undervisning, foredrag, work-shops og meditationstilbud.

Center for Esoterisk Astrologi arbejder ikke med økonomisk gevinst for øje.

I aktiviteterne sigter Center for Esoterisk Astrologi mod

  • at arbejde for menneskehedens universelle broderskab uden forskelsbehandling på baggrund af race, tro, køn eller social status

  • at inspirere til studier af videnskabelige, sociale og kulturelle strømninger ud fra en astrologisk og esoterisk synsvinkel

  • at motivere til studier af naturens skjulte love og menneskets åndelige natur